Zakładanie i Zarządzanie MŚP oraz nowoczesny marketing z obsługą social media

Uncategorized

Zakładanie i Zarządzanie MŚP oraz nowoczesny marketing z obsługą social media

Cel: kurs daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny szeroko pojętego biznesu i nowoczesnego marketingu.

Zakres wiedzy: Szkolenie jest realizowane w formie zawierającej część praktyczną, warsztatową. Prowadzone jest w interaktywnej formie przy zastosowaniu metod szkoleniowych z naciskiem na umiejętności praktyczne. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe z prezentacji multimedialnych z opcja notowania.

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru marketingu i biznesu, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

PROGRAM

 1. Zakładanie działalności gospodarczej
 • Wady i zalety działalności gospodarczej, w porównaniu z pracą na etacie,
 • Podatkowe i prawne obowiązki przedsiębiorcy,
 • Etapy zakładania działalności gospodarczej,
 • Możliwości pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności (środki na rozwój z RPO, Bazy Usług Rozwojowych, PFRON, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, staże z Urzędu Pracy, doposażenie stanowiska pracy, środki z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
 • Naliczanie i odprowadzanie podatku zryczałtowanego gdy jest się podatnikiem VAT
 • Wysokość kapitału w wybranych typach działalności,
 • Odpowiedzialność wspólników, członków zarządu, właścicieli,
 • Prowadzenie spraw firmy i reprezentacja spółki.
 1. Formy działalności gospodarczej w Polsce, formalności
 • Uzyskanie wpisu do KRS lub CEDG,
 • ZUS, GUS i Urząd Skarbowy (rejestracja, sprawozdania, terminy),
 • Uzyskanie zezwoleń i koncesji (podstawa wiedza w różnych typach działalności),
 • Kodeks pracy – o czym trzeba pamiętać zatrudniając pracowników.
 1. Księgowość i zarządzanie finansami w firmie
 • Księgowość u osób fizycznych, podstawy,
 • Karta podatkowa,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Pełna księgowość (podstawowe pojęcia niezbędne do współpracy z biurem rachunkowym lub księgową)
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i NIP wspólnotowy,
 • Rozliczanie przychodów i kosztów (m.in. amortyzacja, moment poniesienia, podróże służbowe, ujęcie składek w kosztach),
 • Podatek VAT: zwolnienia, preferencje, zasady rozliczeń, deklaracje, korekty
 • Odprowadzanie składek na ubezpieczenia: własne i za pracowników.
 • Zasady rozliczania składek ZUS, zgłoszenia danych i sporządzania deklaracji oraz korekt.
 1. Ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej
 • Badanie rynku na potrzeby wprowadzenia nowego produktu / usługi
 • Planowanie zakupów,
 • Ustalanie cen produktów i usług (metody),
 • Ocena i kontrola sprzedaży,
 • Optymalizacja struktury ofertowej,
 • Badanie preferencji i upodobań klientów,
 • Ocena otoczenia rynkowego,
 • Typy i elementy otoczenia rynkowego (otoczenie bliższe i dalsze),
 • Bariery i zagrożenia w rozwoju małych firm.
 1. Marketing w MŚP
 • Jak się wyróżniać na tle konkurencji?,
 • Kto jest moim klientem?, jak do niego dotrzeć i jak o niego dbać?,
 • Znaczenie lokalizacji w prowadzeniu różnych typów działalności,
 • Wybór lokalizacji ze względu na różnorodne kryteria,
 • Elementy reklamy zewnętrznej jednostki,
 • Promocje, jak się je organizuje?, które nie działają?
 • Ile kosztuje skuteczny marketing w małej firmie?
 • Marketing w Internecie (wprowadzenie),
 • LinkedIn, jego rola w zakresie promowania firmy i jej właściciela,
 • Tworzenie ofert produktowych,
 • Zarządzanie stroną internetową,
 • Zakładanie profilu firmy na FB,
 • Tworzenie baz danych klientów, kontrahentów oraz ofertowanie w kontekście RODO,
 • Ocena wpływu poszczególnych czynników otoczenia,
 • Ocena wpływu działalności przedsiębiorstwa na czynniki zewnętrzne.
 1. Sporządzanie biznesplanu
 • Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu,
 • Zasady budowy biznesplanu,
 • Struktura biznesplanu – główne elementy składowe,
 • Wdrażanie biznesplanu w realiach rynkowych,
 • Pisanie biznesplanu – teoretyczne i praktyczne aspekty,
 • SWOT w praktyce (podstawy teoretyczne, wprowadzenie do praktyki).
 1. Warsztat komputerowy z wykorzystaniem narzędzi biznesowych
 • Podstawy korzystania systemu MS Word, MS Excel (tworzenie baz danych, ofert),
 • Zakładanie profilu formowego na FB,
 • Tworzenie i interpretacja praktyczna analizy SWOT,
 • Korzystanie z kalkulatorów podatkowych i rozliczania innych kosztów,
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • Rozliczanie kilometrówki,
 • Rozliczanie kosztów używania samochodu ryczałtem,
 • Rozliczanie amortyzacji metodą degresywną i liniową,
 • Rozliczanie umów zlecenia, umów o dzieło i umów o pracę,
 • Zarządzanie zadaniami w wybranych systemach informatycznych.

Czas szkolenia: 10h (szkolenie będzie podzielone na dwa dni)

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

 • Aleja Niepodległości 20/404-405
 • 70- 412 Szczecin

TERMINY: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *