System oceniania pracowników i psychologia doboru zespołu

Firmy znacznie inwestują w swoich pracowników z pulą talentów, a przeprowadzenie oceny wydajności każdego pracownika jest kluczowym elementem działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Wyniki pracy każdego pracownika i ogólny wkład w misję firmy jest oceniany w ramach corocznego przeglądu umiejętności, wzrostu osiągnięć związanych z pracą. Przeglądu dokonuje zazwyczaj bezpośredni przełożony pracownika lub osoba posiadająca bezpośrednią wiedzę na temat codziennych działań i założeń w pracy. Oceny wydajności są częścią zarówno programów informacji zwrotnej, jak i programów motywacyjnych. , ponieważ jest to okazja dla przełożonych do omówienia osiągnięć, mocnych stron pracownika, a także obszarów, które mogą wymagać poprawy. W profesjonalnym podejściu, ocena wydajności daje pracownikom wizje ich roli w firmie i tego, w jaki sposób każdy członek zespołu przyczynia się do osiągnięcia wspólnych celów.

Zapraszamy na kurs