Numer rachunku bankowego

Rachunek bankowy

European Learning Academy

(Europejska Akademia Kształcenia)

——————- ————————

BNP Paribas: 98 1600 1462 1878 6687 5000 0001

 

Tytuły wpłaty:

Kurs: Przedpłata, z dopiskiem (nazwa kursu)