Psychologia traumy dzieci i młodzieży

DORADZTWO I PSYCHOTERAPIA

Psychologia traumy dzieci i młodzieży – diagnoza zaburzeń po traumie

 

Cele szkolenia: wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dzieci i młodzieży w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt, trauma relacyjna).

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Psychologia rozwojowa – wpływ urazów w dzieciństwie na rozwój mózgu: biologiczne korelaty urazów; mechanizmy obronne i ich przejawy w zachowaniu.
  2. Trauma rozwojowa i jej skutki. Style więzi a rozwój roboczych modeli ja. Rola dysocjacji w rozwoju zaburzeń emocjonalnych.
  3. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania u dzieci po traumie i z innymi typami zaburzeń.
  4. Stres traumatyczny u dzieci. Jak dzieci reagują na stres zależnie od wieku?
  5. Zespół stresu pourazowego u dzieci. Kategorie symptomów występujące u dzieci. Kryteria rozpoznawania zaburzeń po traumie u dzieci.
  6. Analiza czynników predysponujących do wystąpienia zaburzeń po traumie u dzieci zależnie od wieku.
  7. Rodzaje przemocy wobec dzieci a objawy.
  8. Przemoc seksualna jako szczególny rodzaj traumy.
  9. Traumatyczna utrata bliskiej osoby. Konsekwencje deprywacji związane z traumą porzucenia.
  10. Strategie interwencji i pomocy psychologicznej. Jak pracować z dzieckiem które doświadczyło traumy?

Organizator: Uniwersytet SWPS

Prowadzące: dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, dr Ewa Odachowska

Termin: do ustalenia

Miejsce: WARSZAWA

Cena: 700 PLN/os. (w przypadku szkolenia otwartego)

Certyfikat po ukończeniu szkolenia: uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

CZYTAJ WIĘCEJ I ZAPISZ SIĘ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *