Pomoc w obliczu utraty i żałoby

DORADZTWO I PSYCHOTERAPIA
UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą żałoby, pozwalającą na prawidłową diagnozę psychologicznych skutków różnego rodzaju utrat oraz planowanie i podejmowanie pomocy psychologicznej wobec osób doświadczających żałoby.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i specjaliści związani z interwencją kryzysową

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Utrata jako wymiar doświadczeń życiowych oraz jako wydarzenie krytyczne
  2. Konsekwencje utrat w modelu teorii kryzysu
  3. Typowe i atypowe przebiegi żałoby
  4. Czynniki ryzyka rozwoju atypowej żałoby
  5. Zastosowanie koncepcji przywiązania do analizy indywidualnych wzorców radzenia sobie z żałobą
  6. Problemy specyficzne: żałoba u dzieci, żałoba w sytuacji wydarzeń traumatycznych
  7. Formy pomocy psychologicznej w sytuacjach utrat: interwencja kryzysowa, psychoterapia
  8. Analiza własnych postaw wobec śmierci i umierania jako podstawa radzenia sobie w pracy z osobami osieroconymi

CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych

ORGANIZATOR: Akademia Psyche

PROWADZĄCA: Dr Wanda Badura-Madej – psycholog kliniczny i specjalistka z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej

TERMIN: 5-6 grudnia 2020

MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, Kraków, ul. Westerplatte 10

CENA:

450 zł. – do 5 listopada 2020 r.
480 zł – po 5 listopada 2020 r.

 

CZYTAJ WIĘCEJ I ZAPISZ SIĘ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *