KURSY PRAWO I FINANSE

AKTUALNE KURSY

  • Prawo karne – zagadnienia opiniowania psychologicznego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego.
  • Zmiany w prawie pracy – wyzwania stojące przed pracownikami działu HR.
  • Profilowanie nieujętych sprawców zabójstw.
  • Aktualna problematyka zamówień publicznych.
  • Finanse dla niefinansistów.
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.
  • Wstęp do controllingu.