Effective management w zespole i projekcie

Budowanie zespołu to proces zbierania osób o różnych potrzebach, pochodzeniu i doświadczeniu oraz przekształcania ich za pomocą różnych metod w zintegrowaną, efektywną jednostkę roboczą. W tym procesie transformacji cele i energia poszczególnych uczestników łączą się i wspierają cele zespołu. Koncepcja budowania zespołu nabiera krytycznego znaczenia w miarę zanikania biurokratycznych hierarchii, a coraz większe znaczenie zyskują zespoły i jednostki robocze bardzo dobrze zintegrowane. W większości przypadków budowanie zespołu wiąże się z ustaleniem relacjami między rówieśnikami o dużej różnorodności doświadczeń. Menagerowie szybko uczą się znaczenia efektywnego zespołu projektowego oraz roli działań związanych z budowaniem zespołu w celu ułatwienia zarządzania projektem. W rzeczywistości, różnica pomiędzy udanym i nieudanym projektem może być często powiązana z efektywnością zespołu projektowego.

Zapraszamy na kurs